I .Postanowienia  ogólne

Niniejsza polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz zakres i sposób wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach serwisu internetowego: hatex.pl zwanego dalej Serwisem.

Użytkownikiem nazywana jest w niniejszej polityce każda osoba korzystająca z Serwisu.

Kontakt z Administratorem w kwestiach realizacji praw Użytkownika związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych jest możliwy drogą mailową: biuro@hatex.pl.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II Administrator danych

Administratorem danych osobowych oraz administratorem Serwisu jest: Hatex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ,41-902 Bytom ul. Alojzjanów 19 NIP: 6263012995 zwany dalej Administratorem.

III Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
 • komunikacji z Użytkownikiem (telefonicznie , formularz kontaktowy, itp.)
 • Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jest niezbędne do uzyskania indywidualnej oferty lub informacji i ewentualnej realizacji usługi
 • Treść korespondencji może być archiwizowana
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Po zakończonym kontakcie podstawą prawną przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zachowania możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości.

IV Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko , adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

V Okres przetwarzania danych osobowych

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

VI Udostępnianie danych osobowych

1.Administrator gwarantuje poufność przekazywanych mu danych osobowych. Gromadzenie danych osobowych odbywa się z zachowaniem właściwej staranności, a dostęp do nich jest chroniony przed osobami nieupoważnionymi.

2.Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim, bez zgody Użytkownika

VII Prawa użytkownika

W każdej chwili posiadacie Państwo prawo dostępu do: treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Wszystkie posiadane dane osobowe i firmowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

VIII Pliki Cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

 

 

 

 

 

 

 

Menu